Szukaj przedmiotu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Wędzisko.com

Spis treści:

     1.Dane informacyjne firmy

     2.Postanowienia ogólne i słowniczek

     3.Zasady korzystania ze sklepu internetowego

     4.Składanie zamówień w sklepie internetowym

     5.Ceny i formy płatności

     6.Czas realizacji zamówień oraz dostawa i odbiór

     7.Gwarancje

     8.Zwroty towarów

     9.Akcje promocyjne, rabaty i wyprzedaże

     10.Ochrona danych osobowych

     11.Postanowienia końcowe

 

1. Dane informacyjne firmy

Sklep internetowy Wedzisko.com prowadzony jest przez firmę „Wędzisko” Adam Patrzykąt z siedzibą w Łodzi i umożliwia dokonanie zakupów przez Internet.

Dane rejestrowe:

„Wędzisko” Adam Patrzykąt

ul. Lutomierska 129 lok. 59

91-035 Łódź

NIP: 7292575678

REGON: 101330044

 

Adres sklepu stacjonarnego i dane do kontaktu pocztowego:

„Wędzisko” Adam Patrzykąt

ul. Legionów 47

91-069 Łódź

Tel: 506399611

E-mail: sklep@wedzisko.compatrzykat@wedzisko.com

www.wedzisko.com

 

Numer konta bankowego:

Idea Bank

44 1950 0001 2006 0232 9653 0002

 

2. Postanowienia ogólne i słowniczek

2.1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Wędzisko.com”

2.2.Słowniczek

Administrator; usługodawca - Adam Patrzykąt, właściciel firmy „Wędzisko”

Klient - użytkownik sklepu, który chce zawrzeć bądź zawarł umowę sprzedaży

Sklep internetowy; sklep; „Wędzisko.com” - sklep internetowy dostępny pod adresem www.wedzisko.com

Towar - produkty prezentowane na stronach sklepu www.wedzisko.com

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.wedzisko.com pomiędzy firmą „Wędzisko” Adam Patrzykąt a Klientem

Użytkownik – osoba, fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna korzystająca ze strony internetowej sklepu „Wędzisko.com”

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1.Aby skorzystać ze sklepu internetowego „Wędzisko.com” należy się zarejestrować na stronie sklepu. Nie ma konieczności zakładania konta w sklepie w celu dokonania zakupów.

3.2.Rejestracja i założenie konta w sklepie jest bezpłatne. Rejestrujący się klient jest zobowiązany do podania w formularzu prawdziwych danych osobowych. Firma „Wędzisko” zastrzega sobie prawo do  weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych zamówienie może zostać anulowane, a konto usunięte.

3.3.Warunkiem rejestracji jest oświadczenie klienta, iż akceptuje założenia zawarte w niniejszym regulaminie.

3.4.Firma Wędzisko zastrzega sobie prawo do usunięcia konta klienta, który dopuści się rażącego naruszenia regulaminu sklepu „Wędzisko.com”.

3.5.Klient ma prawo usunąć swoje konto w dowolnie wybranym momencie.

3.6.Użytkownika zobowiązuje się przede wszystkim do:

- korzystania z serwisu sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy zarówno dla innych użytkowników jak i dla firmy Wędzisko;

- nie umieszczania a także nie rozsyłania w ramach sklepu www.wedzisko.com informacji handlowej bez wcześniejszego uzgodnienia z firmą Wędzisko (spam);

- nie dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;

- korzystania z treści zawartych na stronach sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek osobisty;

3.7.Użytkownik powinien dokonać aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu, jeśli te uległyby zmianie. Klient posiadający konto w sklepie „Wędzisko.com” może dokonać zmiany danych osobowych po zalogowaniu się w zakładce „Profil”.

3.8.Użytkownik może udostępnić swoje konto osobom trzecim, jednak robi to na własną odpowiedzialność.

 

4. Składanie zamówień w sklepie internetowym

4.1.Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.wedzisko.com wypełniając odpowiedni formularz zamówienia lub przy pomocy poczty elektronicznej.

4.2.Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wysyłać pod adres sklep@wedzisko.com. Aby złożyć takie zamówienie należy przygotować i podać dane produktów:

·         Nazwa

·         Ilość

·         Cena

·         Dane kontaktowe – warunkiem koniecznym jest podanie nr. telefonu i/lub adresu mailowego klienta;

4.3.Wszystkie transakcje dokonywane poprzez witrynę sklepu internetowego są przeprowadzone w języku polskim oraz rozliczane są w złotych polskich.

4.4.Klient zamawiający towar za pośrednictwem strony internetowej sklepu „Wędzisko.com”, otrzyma na podany adres e-mail automatycznie wysyłane wiadomości podające m.in. ID zamówienia i określające status złożonego zamówienia.

4.5.W przypadku pojawienia się okoliczności uniemożliwiających czasowe bądź całkowite zrealizowanie złożonego zamówienia, firma „Wędzisko” Adam Patrzykąt zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Klienta. Ponad to sklep zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania Klienta o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

4.6.W przypadku braku części towarów z zamówienia na życzenie Klienta sklep może usunąć z zamówienia towar wstrzymujący możliwość zrealizowania zamówienia (wówczas zostaną wysłane aktualnie dostępne towary) bądź zamówienie zostanie zrealizowane w całości jednakże w późniejszym terminie (obowiązujące będą ceny produktów i koszty wysyłek jak w momencie składania zamówienia).

4.7.Warunkiem dokonania zakupu na stronie internetowej sklepu „Wędzisko.com” jest poprawne wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia.

4.8.Po wybraniu przez Klienta interesującego go towaru należy dodać go do koszyka, następnie:

- w przypadku posiadaczy konta – zalogować się

- lub podać dane osobowe niezbędne w celu zrealizowania zamówienia (dane niezbędne wypisane pogrubioną czcionką)

- wybrać sposób dostawy oraz rodzaj płatności

- zaakceptować warunki regulaminu.

4.9.W polu „Komentarz” Klient ma możliwość zamieszczenia dodatkowych uwag dotyczących składanego zamówienia.

4.10.Do momentu złożenia zamówienia czyli kliknięcia przycisku „Wyślij zamówienie” Klient ma możliwość edytowania zamówienia (dodawanie lub usuwanie produktów z koszyka, zmiana danych osobowych, sposobu dostawy czy rodzaju płatności).

4.11.Towar dodany do koszyka jest tymczasowo przechowywany aż do momentu złożenia zamówienia, nie jest to stała rezerwacja produktu dla Klienta.

4.12.Nie ma konieczności zakładania konta w celu dokonania zakupów za pośrednictwem strony internetowej sklepu Wedzisko.com.

4.13.Zamówione towary będą dostarczone pod adres podany w formularzu zamówienia.

4.14.Umowę sprzedaży między sklepem internetowym a Klientem uważa się za zawartą w chwili, gdy Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.15.Potwierdzonego zamówienia Klient nie może anulować.

4.16.Zamówienia składane w sklepie „Wędzisko.com” są realizowane według daty złożenia. Jeśli po złożenia zamówienia pojawią się w nim zmiany wówczas zamówienie takie będzie realizowane wg daty ostatniej modyfikacji.

4.17.Sklep „Wędzisko.com” nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w złożeniu zamówienia wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania łącz internetowych.

 

5. Ceny i formy płatności

5.1.Ceny towarów sprzedawanych przez sklep „Wędzisko.com” są podane w złotych polskich i są to ceny brutto (zawierają VAT).

5.2.Do ceny produktów doliczony będzie koszt wysyłki, którego wysokość jest zależna od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia (patrz: „Czas realizacji zamówień oraz dostawa”). Koszty przesyłki pokrywa Klient za wyjątkiem określonych sytuacji, gdy opłata przerzucona zostaje na firmę „Wędzisko” (patrz: „Czas realizacji zamówień oraz dostawa”).

5.3.Cena podana przy towarze jest ceną wiążącą w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny towarów dodanych do koszyka nie ulegną zmianie niezależnie od tego czy ceny towarów widniejących na stronie sklepu zostaną zmienione już po złożeniu zamówienia przez Klienta.

5.4.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

·         Za pobraniem (przy odbiorze przesyłki, płatność gotówką)

·         Przedpłata (przelewem na konto bankowe)

·         Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym

5.5.W przypadku wybrania opcji przedpłaty, po potwierdzeniu możliwości

zrealizowania zamówienia przez usługodawcę, należy wykonać przelew na konto firmy „Wędzisko” Adam Patrzykąt (patrz: „Dane informacyjne firmy”). W tytule przelewu należy wpisać hasło „Zamówienie internetowe”, podać nr ID zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta bądź nazwę instytucji, dokonującej zamówienia.

5.6.Klient zobowiązany jest do dokonania przelewu na konto w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia o dostępności zamówionego towaru pocztą elektroniczną ze strony administratora.

5.7.Firma „Wędzisko” zastrzega sobie prawo do wymagania przedpłaty, gdy zamówienie osiągnie lub przekroczy wartość 1000 zł.

5.8.Do każdej przesyłki dołączone zostanie potwierdzenie zakupu czyli paragon. Sklep internetowy na życzenie klienta może również wystawić fakturę VAT. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT musi w trakcie składania zamówienia na witrynie sklepu zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Dodatkowo do przesyłki dołączona zostanie karta gwarancyjna zakupionego towaru ( o ile dany towar takową posiada).

 

6. Czas realizacji zamówień oraz dostawa i odbiór

6.1.Umowny czas oczekiwania Klienta na przesyłkę to 14 dni roboczych i jest on zależny od dostępności produktów oraz sposobu dostarczenia przesyłki (czas oczekiwania na przesyłkę = czas realizacji zamówienia + czas dostawy towaru do Klienta).

6.2.Jeżeli klient wybiera formę płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zawarcia umowy sprzedaży do skompletowania oraz wysłania przesyłki. Jeżeli natomiast zostanie wybrana forma płatności „przedpłata” czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie bankowym firmy „Wędzisko” do skompletowania oraz wysłania przesyłki.

6.3.Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę zostaną przyjęte do realizacji w poniedziałek. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolen od pracy zostaną przyjęte do realizacji w pierwszy dzień roboczy.

6.4.Sklep „Wędzisko.com” zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia jeśli wystąpią komplikacje niezależne od usługodawcy (np. wyczerpany nakład towarów u producenta). Jednocześnie sklep „Wędzisko.com” zobowiązuje się do poinformowania Klienta jeżeli towar z niezrealizowanego zamówienia będzie ponownie dostępny.

6.5.Czas dostawy przesyłki pod wskazany przez Klienta adres jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki.

6.6.Klient ma możliwość dokonania wyboru w jaki sposób towar zostanie mu doręczony. 

6.7.Pierwszą opcją jest przesyłka kurierska – przy wyborze płatności „przedpłata”

6.8.Drugą opcją jest odbiór osobisty zamówionych towarów pod adresem stacjonarnego sklepu „Wędzisko” Adam Patrzykąt, ul. Legionów 47, Łódź. Odbiór osobisty jest bezpłatny i możliwy jedynie po wyborze formy płatności „za pobraniem”.

6.9.Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania.

6.10.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zewnętrznego opakowania przesyłki Klient proszony jest o możliwie najszybszy kontakt ze sklepem (najlepiej telefoniczny).

 

7. Gwarancje

7.1.Towary dostępne w sklepie internetowym „Wędzisko.com” są objęte gwarancją producenta. Karta gwarancyjna towaru zawsze jest dołączona do przesyłki (chyba, że dany produkt jej nie posiada).

7.2.Okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać od chwili wystawienia dokumentu poświadczającego zakup towaru (paragon lub faktura VAT).

7.3.Firma „Wędzisko” Adam Patrzykąt nie jest producentem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru ponosi jego producent. Warunki oraz okres gwarancyjny określa karta gwarancyjna produktu. W sprawie reklamacji i napraw wskazane jest w pierwszej kolejności udanie się do autoryzowanego serwisu producenta (jeśli karta gwarancyjna podaje jego adres). W innym wypadku gdy Klient stwierdzi wadliwość lub niezgodność towaru z umową, Klient powinien poinformować o zaistniałej sytuacji obsługę sklepu.

7.4.Reklamację należy złożyć pisemnie. Można tego dokonać pocztą ewentualnie mailem na adres sklep@wedzisko.com, wpisując w temacie wiadomości ID zamówienia, datę zakupu oraz imię i nazwisko reklamującego. Dla łatwiejszego składania reklamacji Administrator udostępnia Klientom gotowy do uzupełnienia wzór zgłoszenia reklamacyjnego, który znajduje się w zakładce „Wzory do pobrania” (na końcu regulaminu).

7.5.Decyzja odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi nie później niż do 14 dni licząc od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Decyzję przekazuje obsługa sklepu w sposób wskazany przez klienta (na podany adres, telefonicznie lub pocztą elektroniczną)

7.6.W przypadku stwierdzenia fabrycznych wad zakupionego towaru Klient powinien poinformować o tym obsługę sklepu. Można tego dokonać również za pomocą formularza reklamacyjnego, w którym należy zaznaczyć pole „Wada fabryczna”.

7.7.Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy Klienta czyli w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, celowe uszkodzenie towaru, uszkodzenia mechaniczne, próby samodzielnej naprawy.

7.8.Gwarancja obejmuje wady fabryczne i wady ukryte, które ujawnią się podczas użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje tylko towary zakupione w naszym sklepie.

 

8. Zwroty towarów

8.1.Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z zakupionego towaru i nie musi przy tym podawać powodu swoje decyzji.

8.2.Zwracany towar nie może być używany, musi być czysty i kompletny. Musi posiadać metki oraz oryginalne opakowanie w nienaruszonym stanie.

8.3.Zwracany towar Klient musi na własny koszt odesłać na adres:

„Wędzisko” Adam Patrzykąt

ul. Legionów 47

91-069 Łódź

Do przesyłki należy koniecznie dołączyć wystawiony przy zakupie paragon bądź fakturę VAT. Dodatkowo należy dołączyć także oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór do pobrania na stronie regulaminu sklepu w zakładce „Wzory do pobrania”).

 

9. Akcje promocyjne, rabaty i wyprzedaże

9.1.Towary objęte zarówno akcją promocyjną jak i wyprzedażą są zawsze ograniczone ilościowo.

9.2.Zamówienia towarów objętych promocją bądź wyprzedażą są realizowane według dat wpłynięcia zamówienia.

9.3.Sklep „Wędzisko.com” nie gwarantuje 100% realizowania zamówień dotyczących towarów objętych promocją lub wyprzedażą. Realizacja takich zamówień będzie trwała do momentu wyczerpania zapasów.

9.4.Każda z akcji promocyjnych prowadzonych przez sklep „Wędzisko.com” jest dodatkowo określona osobnym regulaminem.

9.5.W przypadku korzystania z akcji promocyjnej podającej kupon rabatowy, Klient po wejściu w zakładkę „Koszyk” musi wpisać kupon rabatowy w wyznaczonym do tego miejscu. Pominięcie tej czynności skutkuje zakupem wybranego towaru w jego regularnej cenie.

9.6.Firma „Wędzisko” Adam Patrzykąt zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofania w dowolnym momencie różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz do zmiany systemu rabatowego dla stałych klientów lub zupełnego zrezygnowania z udzielania rabatów w każdej chwili. O wszelkich zmianach tego typu będą umieszczane informacje na stronie internetowej sklepu.

 

10. Ochrona danych osobowych

10.1.Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest to warunek konieczny do spełnienia w celu dokonania zakupu w sklepie internetowym.

10.2.Klient ma prawo dostępu do swoich danych w dowolnym momencie. Ma również możliwość ich uaktualnienia, zmienienia, sprostowania czy usunięcia z bazy danych sklepu „Wędzisko.com logując się na stronie sklepu i wchodząc w zakładkę profil lub skontaktować się z obsługą sklepu pod adresem sklep@wedzisko.com lub telefonicznie pod numerem 506399611 .

10.3.Dane osobowe Klientów są gromadzone i przechowywane tylko i wyłącznie w celu realizowania zamówień.

10.4.Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów jest firma „Wędzisko” Adam Patrzykąt. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

11. Postanowienia końcowe

11.1.W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny.

11.2.Firma „Wędzisko” Adam Patrzykąt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

11.3.Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

11.4.Wszystkie treści i materiały widniejące na stronie internetowej są własnością firmy „Wędzisko” lub innych firm/osób i są one chronione prawem polskim i międzynarodowym.

 

 

 

 

 

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Wędzisko Adam Patrzykąt.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.